Pakar CSR untuk pusat jagaan warga emas.


senior creative sdn bhd

Ikut kami

Telefon

010 902 7540
017 235 7800
Membimbing dan menjalankan program dan aktiviti kearah kehidupan yang lebih bermakna dan aktif UNTUK  golongan 60+ keatas.

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

Meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti kehidupan warga emas dan pesara di Malaysia dengan mengadakan beberapa skim latihan didalam enam bidang utama didalam mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan mengaktifkan daya minda mereka.

Untuk Menjadi Platfom pengembangan ilmu yang diberkati dan digunapakai sebaiknya bagi kesejahteraan golongan warga emas dan pesara di Malaysia.
 
Kami berazam untuk menjayakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk platfom Seniorsity dengan baik, teratur dan sempurna. Kami berharap rancangan-rancangan ini akan memperkukuhkan pengetahuan dan kesihatan golongan sasaran ini.

Hubungi seniorsity